ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650144
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  650144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjabok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจบก
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044-590032
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2486
อีเมล์ :
   Jabokschool@hotmail.com.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:33:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจบก


นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน