ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุอาไร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650145
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  650145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุอาไร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbuarai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบุอาไร
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  0611298391
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:08:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุอาไร


นายมานพ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอาไร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน