ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650146
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  650146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านผือน้อย
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044503419
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  032480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มีนาคม 2560 เวลา 16:42:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผือ


นายสุชาติ สุจินพรัหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน