ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650341
รหัส Smis 8 หลัก :
  32020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  650341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลรัตนบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANRATTANABURI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านรัตนบุรี
ตำบล :
  รัตนบุรี
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-599233
โทรสาร :
  044-599233
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิ.ย. 2490
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนบุรี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รัตนบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:12:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี


นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน