ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650395
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010207
รหัส Obec 6 หลัก :
  650395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศีขรภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubansikhorapum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปราสาท
ตำบล :
  ระแงง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044561253
โทรสาร :
  044561253
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2465
อีเมล์ :
  anubansikhorphum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระแงง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 15:45:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ


นายหลักเขต มุ่งสันติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน