ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650397
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010206
รหัส Obec 6 หลัก :
  650397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางเตี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyangtia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านยางเตี้ย
ตำบล :
  ระแงง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน
อีเมล์ :
  banyangtia@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระแงง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มกราคม 2561 เวลา 09:42:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย


นายสุพัตร หลักคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเตี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน