ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกางของ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650398
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010204
รหัส Obec 6 หลัก :
  650398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกางของ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKANGKHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกางของ
ตำบล :
  ระแงง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590372
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2479
อีเมล์ :
  kangkhongschool@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระแงง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:06:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกางของ


นายเอกชัย บุญพอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกางของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน