ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650400
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  650400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก้านเหลือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankarnlueng school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านก้านเหลือง
ตำบล :
  ผักไหม
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0883709506
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2483
อีเมล์ :
  bankarnlueng2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง


นายชัยวัฒน์ นารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน