ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650401
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  650401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bananan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านอนันต์
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044561387
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  banananCEO1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)


นายปรานีต ชัยสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน