ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะลัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650403
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  650403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะลัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankalan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านกะลัน
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิ.ย. 2495
อีเมล์ :
  bankalan15@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะลัน


นางปาณิศา ร่วมจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะลัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน