ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650404
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010200
รหัส Obec 6 หลัก :
  650404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสว่างโนนแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sawangnondaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านสว่าง
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2465
อีเมล์ :
  bansawang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 07:27:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง


นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน