ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650405
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  650405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudwai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกุดหวาย
ตำบล :
  กุดหวาย
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2497
อีเมล์ :
  kudwais@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดหวาย


นายวินัย สายสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน