ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650407
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  650407
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansomboon[panjawittaya]
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสมบูรณ์
ตำบล :
  กุดหวาย
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590132
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มีนาคม 2518
อีเมล์ :
  somboon201@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:50:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)


นายสมนึก บุญประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน