ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงถาวร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650408
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  650408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงถาวร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBandongthaworn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดงถาวร
ตำบล :
  กุดหวาย
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044069377
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   7 ก.ค.2498
อีเมล์ :
  dongthaworn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงถาวร


นายมนตรี เตียวเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงถาวร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน