ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650410
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  650410
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbangudwai(sakabankaenmatee)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก่นเมธี
ตำบล :
  กุดหวาย
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  085-5850025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:25:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน