ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650412
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  650412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannarung(yanmuneeratsamakkee) school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบล :
  นารุ่ง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นารุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 21:33:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)


นายจรัญ เพ็งกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน