ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่อาราง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650414
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010194
รหัส Obec 6 หลัก :
  650414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่อาราง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Duarang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านอาราง
ตำบล :
  นารุ่ง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590174
โทรสาร :
  044590174
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ พ.ค. ๒๔๘๕
อีเมล์ :
  duarangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นารุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 14:01:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่อาราง


นางประภาวดี บุญเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่อาราง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน