ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแรต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650416
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  650416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวแรต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanHuarat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหัวแรต
ตำบล :
  ตรึม
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  huarat294@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวแรต


นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน