ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650417
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  650417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmungsubgoth
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านทรัพย์โกฏิ
ตำบล :
  ตรึม
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044390369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/07/2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:26:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ


นายประสิทธิ์ หนุนชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน