ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาเจาะกุดทองหนองไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650418
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  650418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาเจาะกุดทองหนองไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankajoanongphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกาเจาะ
ตำบล :
  ตรึม
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  kajoanongphai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2562 เวลา 10:00:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาเจาะกุดทองหนองไผ่


นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาเจาะกุดทองหนองไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน