ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650420
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  650420
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongjok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองจอก
ตำบล :
  คาละแมะ
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0819764253
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2479
อีเมล์ :
  nongchokschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คาละแมะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:25:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจอก


นายสง่า บุญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน