ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650425
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010216
รหัส Obec 6 หลัก :
  650425
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองกุง
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิ.ย. 2489
อีเมล์ :
  nongkung @ hot mail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง


นายนิยม สวยไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน