ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขนาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650426
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010217
รหัส Obec 6 หลัก :
  650426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขนาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkanard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองขนาด
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044069510
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  bannongkanard@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11:45:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขนาด


นายธนภัทร ทะเกิงลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน