ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650427
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010218
รหัส Obec 6 หลัก :
  650427
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-Pho (Phosriwittaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044557996
โทรสาร :
  044557996
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  bpschool268@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:16:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)


นายสุรพงษ์ แก้วงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน