ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะโน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650428
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010213
รหัส Obec 6 หลัก :
  650428
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะโน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสะโน
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2487
อีเมล์ :
  sanosri.2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 08:41:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน