ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650430
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  650430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประทุนอายอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRATOONAYONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านประทุน
ตำบล :
  แตล
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2511
อีเมล์ :
  pratoon.sch.@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แตล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง


นายโกสินทร์ ศรีพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนอายอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน