ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650431
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  650431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวายไตรภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN SAWAITRAIPHUM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสวาย
ตำบล :
  แตล
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2448
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แตล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:46:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ


ดร.สุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน