ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650432
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010189
รหัส Obec 6 หลัก :
  650432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nathomnongphakboong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านหนองผักบุ้ง
ตำบล :
  แตล
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0852083041
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แตล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 20:21:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง


นายพิพัฒน์ ชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน