ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองท่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650433
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010190
รหัส Obec 6 หลัก :
  650433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองท่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongthom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองท่ม
ตำบล :
  แตล
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590175
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แตล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 12:40:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองท่ม


นายสุทน ดีพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน