ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนถ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650434
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  650434
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนถ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonthon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโนนถ่อน
ตำบล :
  แตล
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590096
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กุมภาพันธ์ 2515
อีเมล์ :
  nonthorn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน


นางสาวพรณภัส บุญแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน