ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาวุธ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650436
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  650436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอาวุธ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN AWUT SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านอาวุธ
ตำบล :
  แตล
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044586380
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  srn_216@surinarea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แตล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอาวุธ


นายสุจิตร แพงชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวุธ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน