ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะเนก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650438
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010209
รหัส Obec 6 หลัก :
  650438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขะเนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaneak School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขะเนก
ตำบล :
  หนองขวาว
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0862495951
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  khanakschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขวาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:59:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขะเนก


นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน