ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650439
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010210
รหัส Obec 6 หลัก :
  650439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแกสระใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaesayai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแก
ตำบล :
  หนองขวาว
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590374
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  kaesrayai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขวาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:19:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน