ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650441
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010212
รหัส Obec 6 หลัก :
  650441
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขามวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BARNNONGKHARMWITTAYACOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองขาม
ตำบล :
  หนองขวาว
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590373
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม 2498
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขวาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08:53:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม


นายกิติศักดิ์ ประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน