ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650443
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  650443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขวาวใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhowyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขวาวใหญ่
ตำบล :
  ขวาวใหญ่
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590135
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2459
อีเมล์ :
  bankhowyaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขวาวใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่


นายไสว เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน