ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่างปี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650444
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  650444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่างปี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchangpee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านช่างปี่
ตำบล :
  ช่างปี่
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2460
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 18:57:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่างปี่


นายมงคล สมานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างปี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน