ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650446
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  650446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kradonkho school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทำเนียบ
ตำบล :
  ช่างปี่
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  ka-don-khor@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)


นายมานพ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน