ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650447
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  650447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวแรตนาโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaratnapo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหัวแรต
ตำบล :
  ช่างปี่
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:18:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์


นางนิตยา เพ่งพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน