ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650448
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  650448
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoklao-nonglek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโคกลาว
ตำบล :
  ช่างปี่
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590365
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 06:08:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน