ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกอาโพน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650449
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  650449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกอาโพน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokarpone
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคกอาโพน
ตำบล :
  ช่างปี่
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590178
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 เมษายน 2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 03:17:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกอาโพน


นายสามารถ หงษ์สูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอาโพน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน