ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจารพัต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650452
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  650452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจารพัต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjarapat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านจารพัต
ตำบล :
  จารพัต
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044503103
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2462
อีเมล์ :
  jarapatschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จารพัต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจารพัต


นายสุริยา ดุจจานุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน