ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650454
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  650454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kanjankhokkhlaprachasamakhkhi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านกันจารย์
ตำบล :
  จารพัต
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590364
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จารพัต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:42:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี


นางประจวบ บุญพอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน