ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันษี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650456
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010166
รหัส Obec 6 หลัก :
  650456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพันษี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPANSRI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพันษี
ตำบล :
  จารพัต
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590363
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  pansri267@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จารพัต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:57:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพันษี


นายเอนก หม้อทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน