ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650458
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010223
รหัส Obec 6 หลัก :
  650458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonglek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองเหล็ก
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044503184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2486
อีเมล์ :
  nonglek292@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก


นายก่อเกียรติ จงปัตนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน