ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกลำดวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650462
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010220
รหัส Obec 6 หลัก :
  650462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกลำดวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHOKLAMDUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านโคกลำดวน
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0817601652
โทรสาร :
  0817601652
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กรกฎาคม 2497
อีเมล์ :
  umponin2502@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน


นายเจษฎา บุญสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน