ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650463
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010221
รหัส Obec 6 หลัก :
  650463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยโนนเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhiuynonjarern School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านห้วย
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:47:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ


นางสาวรชยา เสียงสนั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน