ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรมไพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650464
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  650464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตรมไพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tromprai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตรมไพร
ตำบล :
  ตรมไพร
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0862434422
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  Trompri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรมไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 12:33:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตรมไพร


นายพิรุณ ภูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน