ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650465
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  650465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จตุรมิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ๋Jaturamitwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านตามอ
ตำบล :
  ตรมไพร
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0982836292
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เมษายน 2527
อีเมล์ :
  ่jaturamitwitaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรมไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11:08:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา


นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน