ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650468
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  650468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  buengwitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบึง
ตำบล :
  ตรมไพร
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044068384
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2498
อีเมล์ :
  buengwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรมไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงวิทยาคาร


นายสุภาพ แก่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน