ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650469
รหัส Smis 8 หลัก :
  32010198
รหัส Obec 6 หลัก :
  650469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungram (Ramrung-orrachai)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งราม
ตำบล :
  ผักไหม
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  thungram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศีขรภูมิ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)


นายเจษฎา ลาภจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน